Amortyzacja samochodu używanego

Pojęcie amortyzacji środków trwałych nie jest niczym nowym i bardzo dobrze funkcjonuje w naszej rzeczywistości. Należy je odnosić oczywiście do tych osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, gdyż o amortyzacji środków trwałych mówimy w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu zjawisku każdy przedsiębiorca może w ten sposób odliczyć pewne koszty swojej działalności, a tym samym możemy mówić o pewnego rodzaju zysku.

Amortyzacji podlega bardzo wiele składników majątku firmy, aczkolwiek jednym z tych głównych, o których się mówi i które zazwyczaj się wymienia, jest samochód firmowy. Zasadniczo bowiem, jeśli mówimy o działalności firmy, to właśnie samochód jest tym występującym w każdym przedsiębiorstwie, występującym w każdego rodzaju działalności. Amortyzacja samochodu dotyczy zarówno tych nowych jak i samochodów używanych. Sedno zjawiska amortyzacji samochodu używanego tkwi w tym, że stopniowo w ratach ujmujemy jego wartość. Owe raty można wpisywać w bieżące koszty działalności danej firmy. Jaki to ma cel? Tutaj powód, dla którego przedsiębiorcy dokonują odpisów amortyzacyjnych swojego używanego samochodu jest bardzo prosty. W ten sposób można zaoszczędzić wliczając w odliczenia podatkowe koszty zakupu nowego samochodu, używanego samochodu jak również koszty jego użytkowania. Amortyzacja jest zjawiskiem powszechnym, gdyż wiadomo, że każdy element majątku trwałego, w tym także samochody ulega zniszczeniu, ulega zużyciu.

Amortyzacja samochodów może przybrać bardzo zróżnicowane formy. Możemy mówić o amortyzacji liniowej, o amortyzacji degresywnej, jednorazowej, amortyzacji z indywidualnie ustalonymi stawkami czy też amortyzacji odnoszącej się do samochodów używanych w sposób bardzo intensywny. Każdy rodzaj amortyzacji odnosi się do nieco innych sytuacji, ale każdy na pewno może nam przynieść bardzo duże korzyści, każdy może przynieść spore oszczędności. Warto więc te koszty wliczać w amortyzację, aby móc naprawdę sporo zaoszczędzić.